Lig niet wakker van slechte betalers

Onbetaalde facturen, een ware nachtmerrie voor uw onderneming. Blijft het stil aan de overkant na de zoveelste rappel? Doe dan beroep op Recht voor Ondernemers. Wij helpen u om wanbetalers aan te pakken en adviseren hoe u dergelijke scenario’s in de toekomst best kunt vermijden.

Daarom is de aanpak van ‘Recht voor Ondernemers’ uniek. Wij lossen de geschillen met slechte betalers op via een gepersonaliseerde incassoprocedure of een aanpak op maat. Zo kunt u veel efficiënter uw facturen invorderen.

Een incassoprocedure verloopt normaal als volgt:

  • Recht voor Ondernemers stuurt een laatste aangetekende ingebrekestelling.
  • Indien uw klant dan niet betaalt, wordt hij gedagvaard voor de bevoegde rechtbank.
  • De rechtbank spreekt een vonnis uit, waarna wij uw klant vragen dit spontaan uit te voeren binnen de 7 dagen.
  • Bij niet-betaling wordt het vonnis overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder voor gedwongen uitvoering.
  • Indien uw klant geen beroep aantekent binnen de maand gaat de gerechtsdeurwaarder over tot gedwongen uitvoering van het vonnis.

De incassoprocedure
met een plus

Wij volgen deze normale invorderingsprocedure, maar gaan ook nog een stap verder. Wij bekijken uw facturen en betalingsvoorwaarden en gaan na of deze sluitend zijn. De valkuilen worden eruit gehaald en aangepast waar nodig. Zo kunt u een slechte betalers de volgende keer beter aanzetten tot betaling. Facturen invorderen wordt zo kinderspel.